Logo-FoClTw-01

Informatie en Downloads

Fotoclub Twente is opgericht op 18 januari 2014.

Oprichtingsbijeenkomst “Fotoclub Twente” 18 januari 2014
Na een geslaagde informatiebijeenkomst op 30 november 2013 is er een vervolg gegeven aan het oprichten van een nieuwe Fotoclub in Twente. Initiatiefnemer Ronald Bruinink organiseerde op 18 januari 2014 een oprichtingsbijeenkomst, waarbij al veel mensen zich als lid hebben aangemeld. Ook hebben 7 leden zich gemeld om te helpen bij het verder uitwerken van de plannen en het oprichten van de Fotoclub.

Eerste Maandbijeenkomst “Fotoclub Twente” 15 februari 2014
De eerste maandbijeenkomst is gehouden op zaterdag 15 februari 2014 in Café Forum te Enschede. Sindsdien wordt elke 3e zaterdag van de maand, een bijeenkomst georganiseerd met maandopdrachten.

Fotobond
Eerst is bekeken hoeveel interesse er bleef om door te gaan en uit te groeien tot een vereniging. Die interesse bleek overweldigend, gezien de groei van het aantal leden in het oprichtingsjaar. Na het eerste proefjaar is "Fotoclub Twente" vanaf 18 januari 2015 een vereniging geworden met statuten en een Bestuur. In de jaren daarna is het niveau van de leden verder omhoog gebracht, met als doel lid te worden van de Fotobond om deel te kunnen nemen aan de (landelijke) wedstrijden.

Sinds 2019 is Fotoclub Twente aangesloten bij de Fotobond (afdeling Twente) en vallen onze leden vaak in de prijzen bij diverse wedstrijden.

Bestuur Fotoclub Twente
Voorzitter: Conny Larmene (conny@fotoclub-twente.nl)
Secretaris: Eric Veth (eric@fotoclub-twente.nl)
Penningmeester: Bet-Jan Hintzbergen
Ledenadministratie: Eric Veth (eric@fotoclub-twente.nl)

Coördinator Fotobond: Conny Larmene (conny@fotoclub-twente.nl)