Lourens_Huizinga-Vergane_glorie-januari

Lidmaatschap en Contributie 2023

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden met het Aanmeldformulier

Lidmaatschap nieuwe leden "Fotoclub Twente"

Je kunt je aanmelden als lid, voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging. Het lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar waarin je lid bent geworden. Zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dient dit voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk/per mail te worden doorgegeven via eric@fotoclub-twente.nl.

Kosten Lidmaatschap nieuwe leden:
Bij opgave tussen 1 januari t/m 30 juni; €45,- / heel jaar
Bij opgave tussen 1 juli t/m 31 december; €22,50,- / half jaar

Om je aan te melden voor "Fotoclub Twente" kun je bijgevoegd aanmeldformulier voor 2023 downloaden. Na het formulier volledig te hebben ingevuld en ondertekend, kun je het per post, of per mail, versturen naar het adres onderaan het formulier. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst en het verzoek het verschuldigde bedrag over te maken. Hierna ben je lid van "Fotoclub Twente".

Betaling contributie 2023, bestaande leden "Fotoclub Twente"

De contributie voor 2023 blijft €45,- / jaar. Je ontvangt hiervoor een factuur. Dit bedrag kun je overmaken op rekening IBAN: NL09 TRIO 0198 0763 98, t.n.v. Fotoclub Twente te Enschede.

Indien je ook lid bent van de Fotobond, zijn de totale kosten voor 2023 €60,- / jaar. Je ontvangt hiervoor een factuur. Dit bedrag kun je overmaken op rekening IBAN: NL09 TRIO 0198 0763 98, t.n.v. Fotoclub Twente te Enschede.

Betaling dient te geschieden voor 1 februari 2023.